Algemene Voorwaarden SocialMediaFollowers

  1. Gjeldende: 1.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle bestillinger plassert hos Socialmediafollowers og regulerer det juridiske forholdet mellom Socialmediafollowers og kunden. 1.2 Ved å legge inn en bestilling hos Socialmediafollowers godtar kunden disse vilkårene og fraskriver seg angreretten.
  2. Levering: 2.1 Socialmediafollowers har som mål å levere bestillinger innen 24 timer. Hvis levering av en eller annen grunn tar lengre tid enn 7 dager, er kunden berettiget til refusjon, unntatt i situasjoner utenfor Socialmediafollowers kontroll. 2.2 Kunden erkjenner at Socialmediafollowers ikke er ansvarlig for eventuelle skader på hans / hennes konto.
  3. Privat konto: 3.1 Hvis kundens konto, innlegg eller video er satt til privat på bestillingstidspunktet, anses bestillingen automatisk som fullført. Kunden må selv ta kontakt dersom følgerne ikke er levert. I dette tilfellet har kunden ikke rett til refusjon.
  4. Refusjon og refill: 4.1 Reglene for refusjon og refill er beskrevet i Socialmediafollowers' refusjonspolicy.
  5. Drift av tjenestene: 5.1 Socialmediafollowers kan ikke garantere at tjenestene vil fungere kontinuerlig, uavbrutt eller feilfri.Drift av tjenestene: 5.1 Socialmediafollowers kan ikke garantere at tjenestene vil fungere kontinuerlig, uavbrutt eller feilfri.
  6. Tvister i forbindelse med bedrageri: 6.1 Ved å kjøpe tjenesten vår erkjenner og samtykker kunden i at han/hun er innforstått med hva som kjøpes, og at det ikke vil bli sendt inn falske tvister via betalingsbehandleren.
  7. Endring eller tilbaketrekking av tjenesten: 7.1 Socialmediafollowers forbeholder seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å endre, suspendere eller trekke tilbake, helt eller delvis, tjenesten eller innholdet i den, uten noe ansvar.
  8. Kontroll av de generelle vilkårene og betingelsene: 8.1 Det er kundens eget ansvar å regelmessig kontrollere om de generelle vilkårene og betingelsene er endret.