Algemene Voorwaarden SocialMediaFollowers

  1. Tillämplighet: 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla beställningar som görs med Socialmediafollowers och reglerar det rättsliga förhållandet mellan Socialmediafollowers och kunden. 1.2 Genom att göra en beställning hos Socialmediafollowers samtycker kunden till dessa villkor och avstår från sin ångerrätt.
  2. Leverans: 2.1 Socialmediafollowers strävar efter att leverera beställningar inom 24 timmar. Om leveransen av någon anledning tar längre tid än 7 dagar är kunden berättigad till återbetalning, förutom i situationer utanför Socialmediafollowers kontroll. 2.2 Kunden bekräftar att Socialmediafollowers inte är ansvarig för eventuella skador på hans / hennes konto.
  3. Privat konto: 3.1 Om kundens konto, inlägg eller video är inställt på privat vid beställningstillfället anses beställningen automatiskt vara slutförd. Kunden bör kontakta kunden själv om följarna inte har levererats. I detta fall har kunden inte rätt till återbetalning.
  4. Återbetalning och påfyllning: 4.1 Reglerna avseende återbetalning och påfyllning beskrivs i Socialmediafollowers återbetalningspolicy.
  5. Drift av tjänsterna: 5.1 Socialmediafollowers kan inte garantera att tjänsterna kommer att fungera kontinuerligt, oavbrutet eller felfritt.Drift av tjänsterna: 5.1 Socialmediafollowers kan inte garantera att tjänsterna kommer att fungera kontinuerligt, oavbrutet eller felfritt.
  6. Bedrägliga tvister: 6.1 Genom att köpa vår tjänst bekräftar och samtycker kunden till att han/hon tydligt förstår vad som köps och att inga bedrägliga tvister kommer att skickas in via betalningsprocessorn.
  7. Ändring eller återkallande av tjänsten: 7.1 Socialmediafollowers förbehåller sig rätten att, när som helst och utan föregående meddelande, helt eller delvis ändra, avbryta eller återkalla tjänsten eller något innehåll i den, utan något ansvar.
  8. Kontroll av de allmänna villkoren: 8.1 Kunden är ensam ansvarig för att regelbundet kontrollera om de allmänna villkoren har ändrats.