Algemene Voorwaarden SocialMediaFollowers

 1. Met de plaatsing van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de werkwijze van SocialMediaFollowers en ziet u af van uw wettelijke bedenktijd.
 2. Elke bestelling kan geannuleerd of gewijzigd worden zolang onze servers nog niet begonnen zijn met het leverproces van de dienst en/of product; voordat de campagne definitief gestart is.
 3. Bestellingen worden binnen 72 uur verwerkt, mocht dit niet het geval zijn kan je beroep doen op een terugbetaling, m.u.v. casuïstiek waar SocialMediaFollowers geen invloed op kan uitoefenen.
 4. Elk product is op eigen risico. SocialMediaFollowers is niet verantwoordelijk voor enige berispingen en/of blokkades van uw account. Dit is gebaseerd op het feit dat wij geen duidelijk beeld kunnen schetsen van mogelijke historische gebeurtenissen met het account.
 5. Wanneer het gekochte product, bijvoorbeeld volgers of likes, verdwijnen is SocialMediaFollowers niet aansprakelijk. Mogelijke terugbetalingen staat in ons Refund Policy omschreven.
 6. Bestellingen die niet geleverd kunnen worden doordat de username incorrect is of het account op privé staat worden gemarkeerd als geleverd.
 7. Wanneer een account incorrect is, of wanneer een account langer dan 30 dagen op privé staat, of langer dan 45 dagen niets heeft geplaatst is SocialMediaFollowers in staat om het account op te schorten uit de systemen voor o.a. automatische producten.
 8. Producten met een uitgestelde levering, zoals de “automatische” producten, hebben een geldigheid van 4 maanden. Mochten de tegoeden binnen deze periode niet verbruikt worden, hebben wij het recht om de bestelling op te schorten.
 9. Wanneer een account bepaalde instellingen wilt, ondanks dat op de productpagina anders wordt geadviseerd, is dit op eigen risico (zoals bijvoorbeeld de instellingen voor dripfeed). Indien de afwijkende instellingen resulteren in een te lage of juist te hoge levering is SocialMediaFollowers daar niet aansprakelijk voor.
 10. Tijdens betaling dient u een mailadres op te geven. Wanneer er problemen worden geconstateerd zullen wij dit mailadres gebruiken om contact op te nemen. Wanneer wij u niet kunnen contacteren, of u geen reactie geeft, en de leveringstermijn is verstreken kunnen wij het aankoopbedrag niet meer storneren.
 11. Gekochte inhoud kan niet worden teruggedraaid.
 12. Tijdens het bestelproces kan uw IP adres geregistreerd en bewaard worden zolang de volledige afhandeling en/of verantwoording van deze bestelling loopt.
 13. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden gegeven en/of verkocht. Hoe er verder met persoonlijke gegevens om wordt gegaan staat in onze Privacy Beleid omschreven.
 14. Bij misbruik en/of fraude zullen wij in elke situatie aangifte doen.
 15. Een volledige algemene voorwaarden wordt verstrekt op aanvraag, contact kunt u d.m.v. het contactformulier op onze website met ons opnemen.
 16. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en Partijen zullen geschillen voorleggen aan de rechtbank te Den Haag. Indien de rechtbank artikelen uit deze Overeenkomst ongeldig verklaart, blijven de overige artikelen ongewijzigd van kracht.