Algemene Voorwaarden SocialMediaFollowers

  1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Socialmediafollowers en regelen de rechtsverhouding tussen Socialmediafollowers en de klant. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Socialmediafollowers stemt de klant in met deze Algemene Voorwaarden en ziet de klant af van zijn/haar herroepingsrecht.
  2. Levering: 2.1 Socialmediafollowers streeft ernaar om bestellingen binnen 24 uur te leveren. Indien om welke reden dan ook de levering langer dan 7 dagen duurt, komt de klant in aanmerking voor restitutie, behalve in situaties waar Socialmediafollowers geen controle over heeft. 2.2 De klant erkent dat Socialmediafollowers niet aansprakelijk is voor enige schade aan zijn/haar account.
  3. Privé-account: 3.1 Indien het account, de post of video van de klant op privé staat op het moment van bestellen, wordt de bestelling automatisch als voltooid beschouwd. De klant dient zelf contact op te nemen indien de volgers niet zijn geleverd. In dit geval heeft de klant geen recht op restitutie.
  4. Refund en refill: 4.1 De regels omtrent refund en refill worden beschreven in het refund beleid van Socialmediafollowers.
  5. Werking van de services: 5.1 Socialmediafollowers kan niet garanderen dat de services continue, ononderbroken of foutloos zullen werken.
  6. Frauduleuze geschillen: 6.1 Door het kopen van onze service erkent en stemt de klant ermee in dat hij/zij duidelijk begrijpt wat er wordt gekocht en dat er geen frauduleuze geschillen zullen worden ingediend via de betalingsverwerker.
  7. Wijziging of intrekking van service: 7.1 Socialmediafollowers behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving vooraf, geheel of gedeeltelijk de service of de inhoud daarvan te wijzigen, op te schorten of in te trekken, zonder enige aansprakelijkheid.
  8. Controle van de algemene voorwaarden: 8.1 Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig te controleren of de algemene voorwaarden zijn gewijzigd.